-7%
9.000.000 
9.720.000 
-25%
8.705.000 
11.580.000 
-9%
9.995.000 
10.955.000 
-10%
11.180.000 
12.460.000 
-17%
11.556.000 
13.875.000 
-9%

BỒN NƯỚC INOX SƠN HÀ

Bồn nước Inox Sơn Hà ALPHA BAMN500

2.010.000 
2.215.000 
-7%
14.150.000 
15.290.000 
-2%
17.600.000 
18.030.000 
-13%

BỒN NƯỚC INOX SƠN HÀ

Bồn nước Inox Sơn Hà ALPHA BAMN700

2.294.000 
2.622.000 
-13%

BỒN NƯỚC INOX SƠN HÀ

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1000

2.730.000 
3.140.000 
-12%

BỒN NƯỚC INOX SƠN HÀ

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1200

3.040.000 
3.470.000 
-13%

BỒN NƯỚC INOX SƠN HÀ

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1350

3.411.720 
3.900.000 
-13%

BỒN NƯỚC INOX SƠN HÀ

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 F1140

4.225.000 
4.850.000 
-8%

BỒN NƯỚC INOX SƠN HÀ

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 F960

4.325.000 
4.700.000 
-14%

BỒN NƯỚC INOX SƠN HÀ

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 F1140

5.420.000 
6.280.000 
08 8838 8838