Bồn nước Inox Sơn Hà ALPHA BAMN2500 F1380

Bồn nước Inox Sơn Hà ALPHA BAMN2500 F1380 đường kính bồn 1380mm. Bồn nước Inox Sơn Hà 2500 lít được sử dụng cho gia đình có 5-6 người sử dụng

Mã sản phẩm BAMN2500F1380
Giá bán 7.825.000 
Giá niêm yết 8.280.000 
Bồn nước Inox Sơn Hà ALPHA BAMN2500 F1380

Bồn nước Inox Sơn Hà ALPHA BAMN2500 F1380 đường kính bồn 1380mm. Bồn nước Inox Sơn Hà 2500 lít được sử dụng cho gia đình có 5-6 người sử dụng

Mã sản phẩm BAMN2500F1380
Giá bán 7.825.000 
Giá niêm yết 8.280.000 
08 8838 8838