BỒN NƯỚC CÔNG NGHIỆP SƠN HÀ

-10%

BỒN NƯỚC CÔNG NGHIỆP SƠN HÀ

Bồn nước Inox Sơn Hà 22000 lít ngang F2200

71.550.000 
79.500.000 
-10%

BỒN NƯỚC CÔNG NGHIỆP SƠN HÀ

Bồn nước Inox Sơn Hà 25000 lít ngang F2200

77.047.200 
85.608.000 
-10%

BỒN NƯỚC CÔNG NGHIỆP SƠN HÀ

Bồn nước Inox Sơn Hà 30000 lít ngang F2200

87.804.000 
97.560.000 
-10%

BỒN NƯỚC CÔNG NGHIỆP SƠN HÀ

Bồn nước Inox Sơn Hà 35000 lít ngang F2200

101.671.200 
112.968.000 
-10%

BỒN NƯỚC CÔNG NGHIỆP SƠN HÀ

Bồn nước Inox Sơn Hà 10000 lít ngang F1420

32.096.250 
35.662.500 
-10%

BỒN NƯỚC CÔNG NGHIỆP SƠN HÀ

Bồn nước Inox Sơn Hà 10000 lít ngang F1700

35.606.248 
39.562.500 
-10%

BỒN NƯỚC CÔNG NGHIỆP SƠN HÀ

Bồn nước Inox Sơn Hà 10000 lít ngang F2200

37.270.800 
41.412.000 
-10%

BỒN NƯỚC CÔNG NGHIỆP SƠN HÀ

Bồn nước Inox Sơn Hà 12000 lít ngang F1700

41.298.752 
45.887.500 
-10%

BỒN NƯỚC CÔNG NGHIỆP SƠN HÀ

Bồn nước Inox Sơn Hà 12000 lít ngang F2200

45.068.400 
50.076.000 
-10%

BỒN NƯỚC CÔNG NGHIỆP SƠN HÀ

Bồn nước Inox Sơn Hà 15000 lít ngang F1700

52.245.000 
58.050.000 
-10%

BỒN NƯỚC CÔNG NGHIỆP SƠN HÀ

Bồn nước Inox Sơn Hà 15000 lít ngang F2200

51.062.400 
56.736.000 
-10%

BỒN NƯỚC CÔNG NGHIỆP SƠN HÀ

Bồn nước Inox Sơn Hà 20000 lít ngang F1700

64.782.000 
71.980.000 
-10%

BỒN NƯỚC CÔNG NGHIỆP SƠN HÀ

Bồn nước Inox Sơn Hà 20000 lít ngang F2200

65.923.200 
73.248.000 
-10%

BỒN NƯỚC CÔNG NGHIỆP SƠN HÀ

Bồn nước Inox Sơn Hà 28000 lít ngang F2200

83.570.400 
92.856.000 
-10%

BỒN NƯỚC CÔNG NGHIỆP SƠN HÀ

Bồn nước Inox Sơn Hà 7000 lít ngang F1420

22.567.500 
25.075.000 
08 8838 8838