Bể ngầm Inox Sơn Hà 900l – 1000l dày 0.8mm

Bể ngầm Inox Sơn Hà 900l – 1000l Sơn Hà độ dày Inox thân bồn 0.8mm. Có 2 loại bồn là bồn treo tường hoặc bồn đặt ngầm dưới lòng đất. Sản phẩm chất lượng cao

Mã sản phẩm NSH900-1000D0.8
Giá bán 5.200.000 
Giá niêm yết 6.420.000 
Bể ngầm Inox Sơn Hà 900l – 1000l dày 0.8mm

Bể ngầm Inox Sơn Hà 900l – 1000l Sơn Hà độ dày Inox thân bồn 0.8mm. Có 2 loại bồn là bồn treo tường hoặc bồn đặt ngầm dưới lòng đất. Sản phẩm chất lượng cao

Mã sản phẩm NSH900-1000D0.8
Giá bán 5.200.000 
Giá niêm yết 6.420.000 
08 8838 8838