Bồn nước Inox Sơn Hà ALPHA BAMD700

Bồn nước Inox Sơn Hà ALPHA BAMD700 đường kính 720mm. Đây là bồn nước Sơn Hà 700 lít loại mới ten đỏ của Sơn Hà. Thích hợp cho 1-2 người dùng

Mã sản phẩm BAMD700
Giá bán 2.144.000 
Giá niêm yết 2.415.000 
Bồn nước Inox Sơn Hà ALPHA BAMD700

Bồn nước Inox Sơn Hà ALPHA BAMD700 đường kính 720mm. Đây là bồn nước Sơn Hà 700 lít loại mới ten đỏ của Sơn Hà. Thích hợp cho 1-2 người dùng

Mã sản phẩm BAMD700
Giá bán 2.144.000 
Giá niêm yết 2.415.000 
08 8838 8838