Bồn nước Inox Sơn Hà ALPHA BAMD2500 F1380

Bồn nước Inox Sơn Hà ALPHA BAMD2500 là bồn nước Inox Sơn Hà ten đỏ đường kính 1380mm, dung tích bồn nước 2000 lít phù hợp với 4-5 người dùng

Mã sản phẩm BAMD2500F1380
Giá bán 7.325.000 
Giá niêm yết 8.040.000 
Bồn nước Inox Sơn Hà ALPHA BAMD2500 F1380

Bồn nước Inox Sơn Hà ALPHA BAMD2500 là bồn nước Inox Sơn Hà ten đỏ đường kính 1380mm, dung tích bồn nước 2000 lít phù hợp với 4-5 người dùng

Mã sản phẩm BAMD2500F1380
Giá bán 7.325.000 
Giá niêm yết 8.040.000 
08 8838 8838